Jeśli nie możesz odczytać tekstu wygeneruj nowy kod.